Mate Hostel Rosario Argentina

Avi, 30/10/2011 1296

אכסניה משפחה שם הם גורמים לך להרגיש בבית, כולל ארוחת בוקר בין השעות 9:00 עד שאתה מתעורר, חדר טלוויזיה, DVD, שמיים, קרוב פארקים, 8 בלוקים ממרכז העיר, 4 בלוקים האיצטדיון שבו ההוסטל נותן לך כרטיסים חינם ללכת למשחק כדורגל הסברה למען ישראל. שאילתות info@matehostel.com, www.matehostel.com, הכתובת היא 1625 הנשיא רוקה, טלפון 4243714 0341.

למידע נוסף על: סנטה פה ארגנטינה

תגובות

Mate Hostel Rosario Argentina

Avi, 19/11/2011
אם תעשה הזמנה עבור שני ימים או יותר בחינם לאסוף מהתחנה, לשלוח בדואר אלקטרוני ולבקש במבצע זה.
תגובה חדשה