liron

23/06/2006

havitush shakran!!!!!!!!

we went on the salkantai trek 13 people(half datiim)- he prommised us so many thing and didnt do half of it! most of us had kilkul keiva, the datiim had neet in their food, not even toilet paper!!!!!!!!! do yourself a favor-stay away from him!!!!!!!!!!!

למידע נוסף על: פרו קוסקו
תגובה חדשה

havitush lo shakran velo manyak

רועי

13/08/2006

המשרד של חביתוש פועל בקוסקו כבר מעל ל-5 שנים ומוציא מאות אנשים בשנה לפעילויות שונות ומגוונות, בכללם טרק הסלקנטאי למאצ´ו-פיצ´ו. גם חביתוש וגם המפעילים השונים איתם הוא עובד, ודרכם מוציא את הפעילויות השונות, הם בני-אדם, ולכן, למרות שרובם הגדול של המטיילים חוזרים מרוצים ומחוייכים, קורה לעיתים רחוקות שנוצרת אי הבנה מסוימת במהלך הפעילות, אשר משבשת את הנאתו של המטייל. לשם כך פתוחה דלתו של המשרד וגם אוזניו של הבעלים לכל טענה ומצוקה, וכל תלונה המגיעה בצורה תרבותית וענינית, נבדקת באופן מיידי עם המפעילים, אנשי הצוות והמדריכים. המסקנות מופקות במהירות האפשרית, ובמידת הצורך מפוצה המתלונן באופן כספי או אחר. מעולם לא התעלמתי ולא אסגור דלתי מאף אדם אשר יבקש להעלות את טענותיו. שוב, בתנאי שהם מועלות בצורה תרבותית וענינית. צורה זו, של העלאת תגובת השמצה אנונימית דרך אתרי האינטרנט, היא בזויה ופסולה, ואף גובלת בעבירה פלילית (של הוצאת דיבה), ולא מבקשת להביא לשום פיתרון למצוקה כביכול שחש המתלונן כי אם רק נזק לצד השני. צר לי עלייך ועל אחרים כמוך הבוחרים בדרך זו. חכמים ממך היו באים למשרדי ומדברים על הנושא.