hadas

11/04/2010

mapal hashedonim vehakarchon hashachor

tip chashov meod! - meyutar mamash!!! en lachem ma lechapes sham! yom shalem shel haskrat rechev knisa yekara lapark vezman meyutar shehalchu lazevel yesh mekomot harbe yoter yafim beargentina leozi alehem et hakesef shelachem shemimeile kazar.

למידע נוסף על: ארגנטינה ברילוצ´ה
תגובה חדשה