הוסטל אדיר במר דל פלאטה ובבואנוסאיירס

oneg
19.11.2009
שני הוסטלים אחד בר דל פאטה אחד בבואנוס איירס עם אותם בעלים מדימים אוירה כייפיתוחמה ביותר ממליצןת בחום ממוקמים ברכז העיר שם: ינקטרוס טלפון בבואנוס איירס 54 011 43833727
תגובה חדשה

המייל yanquetruzbsas@gmail.com

oneg

19.11.2009