grass

13/05/2006

flizim be lapaz

kmo rov a israelim gam ani ratsiti laasot flizim madlikim she olim 5$ ze yafe zol ve magniv!!! AVAL !!!! tishkehu mi ze she ze yagia ba zman !! ani ve arbe aherim izmunu flizim ve amru lanu shavua 10 yamim gag !!! aval kanire she be la paz a hamtsan lo magia lahem la moah ki ze makom gavooa ve shavua ze hodesh o yoter !!!f behol mikre im atem mamash leutim laasot AL AVAL AL taasu etsel VICTOR gam ani lo maamin lekol a bulshit she kotvim be ivrit be kol hor aval ani ahalti ota !!!! a etzel kulam a flizim lo magiim ba zman aval victor kaze zevel shel benadam yesh rabim aherim she atem yeholim lenasot et mazalhem NELSON ITZIK..she hu lefi a shmuot mamash beseder FELIX etc .... yalla bye benataim !!!!  

למידע נוסף על: בוליביה לה פאז
תגובה חדשה