good guide and company in waraz

אני ממליץ על סוכנות הנסיעות "כחול ההר" - waraz - יש להם מחירים טובים על ציוד חדש עבור סיורים ואת הולכת, עשינו רוק מטפסים, קרח לטפס, לקפוץ מחוץ לגשר, כל בשעה טובה המחיר, אנחנו ממליצים על זה, היא אנדי את הראש אפשר לנהל משא ומתן

למידע נוסף על: פרו
תגובה חדשה