udi

11/10/2008

לא לבית של פיסטוק בקוסקו פרו !

לא לבית של פיסטוק בקוסקו פרו ! סיפור קצר.....ההינו קבוצה של כ6 מטיילים שהזמינו טרק דרך הבית של פיסטוק לפני יום כיפור הטרק היה אמור להיגמר בחזרה ברכבת בתאריך ה 8 לאוקטובר לפני החג אך מבעוד מועד הוכרזה שביתה ברכבות ואותנו לא יידעו מהבית של פיסטוק על השביתה ורק לקחו מהר את הכספ מכולנו כשגילינו לפני החזרה שיש שביתה פעלנו ללא עזרת הבית של פיסטוק למצוא דרך הגעה לקוסקו . חברת הנסיעות לא הסכימה לעזור לנו אם לא נחתום להם על מסמך שאין לנו טענות כלפיהן או שנמצא לבד איך לחזור כאשר פנינו לבית של פיסטוק בטענות .... הם התנערו מהם והאשימו את חברת הנסיעות למרות שאנו מעולם לא יצרנו קשר כלשהו עם חברת הנסיעות הרי לכם יחס של חברה ... אל תסמכו על הוגו או על אפ אחד אחר שם ... הם מבטיחים דברים ולא עומדים בהם ... כל החברות מציעות אותו דבר בכמעט אותו מחיר . אל תלכו לבית של פיסטוק הרמאים!

למידע נוסף על: פרו קוסקו
תגובה חדשה