Monica

31/08/2008

aripuca - comunidad de aborigenes

אריפוקה זהו כפר של ילידים דוברי גוארני, שפת המקום. בכפר יש בית ספר חדש, בו מלמדים גם ספרדית. חיי הקהילה הם לפי המסורת, יש להם שמאן, קאסיקה (צ´יף) ולכל אחד יש תפקיד שנבחר ביום בו הוא נולד על ידי השמאן. עד לפני כ- 7 שנים הם חיו מן הטבע. כיום הם הוגבלו לשטח מוגדר על ידי השלטונות כשמורה. הם אינם יכולים לצוד ולחיות כפי שחיו ולכן הם מתפרנסים מעבודות אומנות שהם יוצרים ומביקורים בכפרם על ידי תיירים.

תגובה חדשה