avi

28.05.2008

קישקשתא ההוסטל יסגר זמנית לשיפוץ אך הסוכנות תשאר פתוחה...

לצעריינו עלינו לסגור את ההוסטל מה30 למאי ועד ה18 ליוני לרגל שיפוץ. למרות זאת הסוכנות כן תשאר פתוחה וניתן להגיע ולסגור את כל הפעילויות שיש לקוסקו להציע. תודה. הבית של קישקשתא.

למידע נוסף על: פרו קוסקו
תגובה חדשה