rachel

13/05/2008

הוטל קרולינה

שינה בווארז - הוטל קרולינה שינה את עורו מבית נעים לעסק חמדני. עם תחילת העונה - השימוש במטבח יקר - 2.5 לאדם, יש לשלם על צפיה בסרט DVD, כביסה 4 לקג וכל היחס בהתאם..... לא מומלץ

למידע נוסף על: פרו וואראז
תגובה חדשה