yael

03/04/2008

תזהרו מהמאפיה היהודית בארגנטינה

מוצילרים תזהרו מהמאפיה היהודית בארגנטינה התבקשתי להזהיר את כל הישראלים אשר מגיעים לארגנטינה בין אם אתם תמימים או בין אם לא כרגע נמצאים 20 מטיילים בכלא הארגנטינאי משום שהתעסקו עם המאפיה היהודית בארגנטינה בענייני סמים העניין הוא שלאנשים אלו היה בטחון יתר מפני שאנשי המאפיה הזאת הינם יהודים דתיים אז אנא הזהרו אל תבטחו באñ אדם בקשר לסמים גם אם הוא לובש כיפה וציצית בבקשה אל תתעסקו בסמים זה מסוכן כרגע נכנסים לכלא הארגנטינאי 2 ישראלים אשר נפלו למקומות אלו אנא הזהירו את כולם בבקשה והעבירו זאת הלאה השם ישמור עליכם מוצילרית

למידע נוסף על: ארגנטינה בואנוס איירס
תגובה חדשה