yossi

29.07.2007

בית חב"ד נייד, השבת הקרובה יבוא לאיקה(ה3 וה4 באוגוסט 07)

ב"ה לידיעת כל המטיילים, השבת הקרובה (ה3 וה4 באוגוסט 07) בעזרת ה´ תתקיים סעודות שבת בהואקצ´ינה הסמוכה לאיקה. כל הפרטים על השבת יפורסמו בהוסטלים שבהואקצ´ינה.

למידע נוסף על: פרו איקה
תגובה חדשה

לפרטים מדוייקים

yossi

29.07.2007

משה זלמן moshezalman@gmail.com