aaaa

06.06.2007

חובבנות בחביטוש

הסוכנות של חביטוש חובבנית ביותר. סגרנו איתו דיל למצ´ו פיצ´ו ליומיים (לילה אחד) הכולל רכבת ישירה מקוסקו, לינה, כרטיסי כניסה לאתר והדרכה באנגלית. עם ההגעה לאגואה קליינטס התברר כי המדירכה לא הגיעה בזמן להוסטל בו ישנו (איחרה בשעה וחצי) והגיעה בלי הכרטיסי כניסה לאתר. טלפונים לרועי מסוכנות חביטוש לא עזרו כהוא זה. כל שרצינו כהוא לקבל את הכרטיסים לידינו ולצאת לדרך מוקדם בבוקר לבד (רגלית-אגב, מומלץ ביותר). בטלפון רועי ניסה להפחיד את אותנו כי הדרך ביער בלילה מסוכנת ושנלך לאיבוד בדרכנו לאתר. אפשר לחשוב שהמצאנו את ההליכה הזו שכל הנתיב מסומן בשלטים איך להגיע.... רק לאחר 3 שעות הצלחנו לסכם איתו כי נקבל הדרכה בשעות מסויימות שאנחנו נבחר - כפי שסוכם מראש !!! וכן שנקבל את כרטיסי הכניסה לאתר ב 6:10 בבוקר בכניסה לאתר ע"י הנציגה של הסוכנות (שהקשר בינה ובין אנגלית הוא 00000) חאראם על הכאב ראש ולכל מי שרוצה לעלות ברגל בבוקרשלא יסגור עם חביטוש - במיוחד אם אתם רוצים לישון בלילה לפני העליה לאתר ולא להתעסק באין ספור טלפונים ועצבים ... תהנו בכל אופן!!

למידע נוסף על: פרו קוסקו
תגובה חדשה