james

30.05.2007

מכרות בפוטוסי - להיזהר מחברת ALTIPLANO

להיזהר מחברת ALTIPLANO. הזמנו מהם סיור מודרך למכרות עם מדריך מדבר אנגלית תמורת 50BS. אספו אותנו למכרות והכל היה טוב יפה,כמה דקות לפני שהגענו למכרות המדריך נתן הסבר קטן על המכרות והסביר שיש גז סולפה במכרות,דבר שאני רגיש אליו מכיוון שיש לי G6PD ואני יכול למות ממנו. הסברתי למדריך באנגלית הכי פשוטה בעולם שאני רגיש לסולפה ואני לא יכול ללכת למכרות,הוא ניסה לשכנע אותי לבוא ואם אני לא ארגיש בטוב ,אני אצא איכשהו מהמכרות. לא משנה כמה הסברתי לו שזו אלגריה שאני יכול למות ממנה ואין לי מה לנסות את זה!הוא עדיין לא הבין,קלטתי שאין עם מי לדבר ולקחתי מונית על חשבוני למשרדים שלהם. הסברתי לפקידה שלא ידעתי שיש סולפה במכרות ואני רוצה את כספי חזרה,היא אמרה לי שזה אשמתי שיש לי רגישות לסולפה והיא לא מחזירה את הכסף. כשאמרתי לה שזה אשמתם שהם לא אמרו לי שיש שם גזים היא אמרה שהיא מוכנה להחזיר 25BS וה25 BS שנשארו אצלה היא טענה שזה לנסיעות. חשוב לציים שהנסיעה הייתה 5 דקות! והיא לא עולה יותר מ4 BS!

למידע נוסף על: בוליביה פוטוסי
תגובה חדשה