fghfg

10.04.2007

זהירות בריו טרנקילו

לא לישון אצל סילבנה, היא עושה רושם טוב בהתחלה אבל היא כלבה, למשל להוסיפ כספ להטענת פלאפונים, מיקלחות עד שעה מסוימת, זמן מוקצב לבישול, בקיצור- לא להאמין, להעביר למי שיוצא לקרטרה,

למידע נוסף על: צ'ילה קארטרה אוסטראל
תגובה חדשה