מעבר גבול מצ'ילה לאקוודור

03/01/2019
גרינגו אמריקה

                                                                 
דרך היבשה:
לא קיים מעבר גבול יבשתי בין מדינות אלו.
כדי לעבור מצ‘ילה לאקדוור צריך לחתוך את כל פרו(לאורך החוף) עד לגבול עם אקווודור.
 

טיסות:

יעלה בקרוב!!!

תגובה חדשה