מעבר גבול מאקוודור לצ'ילה

03/01/2019
גרינגו אמריקה

                                                                    
דרך היבשה:
לא קיים מעבר גבול יבשתי בין מדינות אלו. ניתן להגיע לצ‘ילה רק דרך פרו, לחתוך את כל המדינה ולהגיע לגבול טאקנה/אריקה.

 

טיסות:

יעלה בקרוב!!!

תגובה חדשה