מעבר גבול מאקוודור לבוליביה

03/01/2019
גרינגו אמריקה

                                                                   
דרך היבשה:
לא קיים מעבר גבול יבשתי בין מדינות אלו.
כדי לעבור מאקוודור לבוליביה צריך לחצות את פרו בדרך. 

טיסות:

יעלה בקרוב!!!

תגובה חדשה