מעבר גבול מאקוודור לארגנטינה

03/01/2019
גרינגו אמריקה

                                                                   
דרך היבשה:
לא קיים מעבר גבול יבשתי בין מדינות אלו.
הדרך לארגנטינה עוברת דרך פרו צ‘ילה או פרו בוליביה. 

טיסות:

יעלה בקרוב!!!

תגובה חדשה