מעבר גבול מגיאנה הצרפתית לונצואלה

03/01/2019
גרינגו אמריקה

                                                                                              

דרך היבשה:
לא קיים מעבר גבול יבשתי בין מדינות אלו.


טיסות:

יעלה בקרוב!!!

תגובה חדשה