מעבר גבול מסורינאם לברזיל

03/01/2019
גרינגו אמריקה

                                                                 
דרך היבשה:

לא קיים מעבר גבול למרות שהמדינות גובלות אחת בשניה.


טיסות:

יעלה בקרוב
תגובה חדשה