ayala

3/27/2009 6:55:08 PM

181

בעיות בכניסה לפרו?

אני נוחתת בלימה בשבוע הבא. נאמר לי שגם שם עושים בעיות ועל מנת להיכנס, אני חייבת להראות כרטיס יציאה מהמדינה. זה נכון או שזו עוד שמועה לא מבוססת..?

morag

3/27/2009 8:55:59 PM

אהלן! מה שקורה זה שבכול טיסה ממדינה אחת למשנה צריך כרטיס יציאה מהמדינה אליה אתה מגיע אלא אם כן אתה אזרח בה! בדרום אמריקה בד"כ לא מקפידים על העניין הזה אבל יכול לקרות שיבקשו ממך אתה יכול או להצטייד בכרטיס פקטיבי בהנחה ואתה לא רוצה לקנות אחד באמת או להגיד שאתה מתכוון לצד דרך היבשה ולקוות שיסכימו להכניס אותך אם תזדקק לעזרה נוספת אנא שלח לי מייל יובל "רד בואנוס איירס"

avi

3/27/2009 10:20:04 PM

הבעיות נעשות גם ביציאה מהארץ וגם בכניסה למדינות שונות.. בדרך כלל לא עושים בעיות בכניסה לפרו.. אבי. la casa de kishkashta cusco, peru