shlomi

1/26/2009 8:38:01 PM

184

מחפש עצה מבעלי נסיון

אני כרגע בקנדה איפה עדיף לקנות נעליים פה בקנדה או בארגנטינה?

מחפשים מלון בדרום אמריקה?

קבלו הצעות מחיר ישירות למייל

Roi

1/27/2009 7:17:27 PM

למען הסר ספקות מהשם - זה שם של איזור בדרום צ´ילה

Roi

1/27/2009 7:18:05 PM

פראנקו*