tzvi

11/28/2008 11:21:21 PM

191

ויזה לאומי

מישהו יודע אם יש בעיות של משיכה עם כרטיס ויזה לאומי, מגבלת משיכה וכדו´...?

mor

11/29/2008 3:10:32 AM

נראה לי שעד 100$ למשיכה. אני לא יודעת אם זה רק בארגנטינה, ויכול להיות שזה גם ביתר הכרטיסים