aviv

3/6/2006 9:30:45 PM

94

שאלה שאלתית

אולי מישהו יודע כמה עולה טיסה מקיטו אקוודור לקאלי בקולומביה? ואולי אפשר לעבור את הדרך הזו באוטובוס? מה כדאי?