elisheva

8/1/2008 11:32:13 PM

116

עזרה ממי שבהוסטל משהו-משהו

כל מי שנמצא במקרה בהוסטל משהו-משהו אייך יוצרים איתם קשר?. אנחנו רוצים לברר מחיר ללילה שבו אנו נוחתים ולנסות לשמור לנו חדר.