שגב

1/15/2008 9:57:59 AM

83

ועוד &

מתי כדאי לי להתחיל את עניין החיסוניםרשיון בינלאומיכרטיס אשראי בינלאומי? ואיפה בכלל עושים תחיסונים האלו?