Eden

3/16/2022 10:07:31 AM

220

הייי שאלה…

רוצה לטוס באמצע אפריל לתקופה של 3 4 חודשים ולעשות בעיקר מרכז, אם אני מתחילה מקולומביה אני נכנסת ממש לעונה הרטובה אחרי זה למרכז?