Nadav

1/23/2022 1:36:30 PM

748

חיסון קדחת צהובה בארגנטינה

אם מישהו עשה חיסון לקדחת צהובה בארגנטינה ויכול להסביר איך עושים, קובעים תור או יוצרים קשר. ממש אשמח לקבל פרטים והסברים. תודה 🤟