yuval

8/20/2007 10:03:50 PM

163

לדרמנים במבצע מדהים!!!

יש לי מספר לדרמנים במחירים של 50-100 ש"ח בלבד!!! רוצים צרו קשר.... ביי.

נועה

8/21/2007 4:59:06 PM

והאם הם חדשים?.. אם יש לך את הדגם או תמונות יעזור לנו מאוד.. תודה..