mm

8/1/2007 4:30:39 PM

112

רגאטון

הי אני מחפשת את השמות של כל השירי רגאטון הטובים ששמענו במסיבות בקוסקו ובלה פז. מישהו זוכר? אני מנסה להעלות בזכרוני אבל לא מצליחה כמעט. תודה.

ש

8/5/2007 7:30:43 PM

כל השירים של דדי יאנקי, דון עומר וכו.... lo que paso, rakata, gasolina כבר תמצאי