amir

7/28/2007 6:10:10 PM

169

השכרת רכב לגילאי 21

אנחנו מתכננים השכרת רכב במקומות שונים בברזיל וארגנטינה. האם יש הגבלה לגבי הגיל?

הגר

7/29/2007 1:01:34 PM

אל תשכחו לעשות רשיון בינלאומי, חוץ מזה הם לא בודקים כלום!!!