dana

6/3/2007 6:28:23 PM

235

השמינייה-ולא התוכנית

רציתי לשתף את כל המוצ´ילרים שמטיילם בהווה ביבשת על תופעה מעניינת ומיוחדת מאוד שהיא קבוצה שמורכבת מ8 אנשים מדהימים ומיוחדים שפגשתי לאורך הדרך טוב לראות שיש אנשים שמוצאים חברות יפה ומעוררת הערצה בטיול -143-

dana

6/3/2007 6:31:30 PM

you are right!!!! i met them too

שי

6/4/2007 3:03:44 PM

what the the fuckkk you r talking about??!!!