david

5/2/2007 6:19:03 AM

88

אוהל למכירה בארגנטינה

יש לנו אוהל מחברת doite עם מרפסת גדולה במצב מצויין. לכל המעוניין אנחנו בבואנוס איירס בדרך למנדוסה. נא לפנות במייל avnergolov@yahoo.com