טטרוב

1/27/2007 8:30:13 PM

175

מגבת מיקרו-פייבר

המגבת micro-fiber הזאת... מה היתרון בה? והאם יש חסרונות?

itamar

1/28/2007 3:11:47 AM

in all south america there is positive things and bads things kizur the magaevet is the impotant thing you can bring here if you won have it dont come here ....