Doron

12/26/2014 9:25:28 PM

91

מדריך לונלי פלנט דרום אמריקה

שלום מוכר מדריך לונלי פלנט דרום אמריקה לכל כיס הוצאת העולם - בעברית. מהדורת 2011. ספר חובה למטיילים בדרום אמריקה. שימש אותי נאמנה בטיול לפני שנה הספר במצב מעולה מחיר: 100 ש"ח אני באזור בן שמן - וגם אזור יבנה דורון 054-3377211