moshe

8/28/2013 8:32:08 PM

72

צריך הסבר על פער מחירים

בקוסקו, חברת מאיוק מציעה את הראפטינג ב-350 סול לשלושה ימים ואילו אקספלורר מציעים. ב-250 סול עם אותם תנאים. ישראלים שפגשתי שעשו עם מאיוק או עם אקספלורר תיארו אותו דבר ואותם תנאים. לגבי בטיחות בדקתי והטענה איננה נכונה, מכיוון שהמדריכים באקספלורר, חלקם עבד בעבר עם מאיוק. יש הסבר יותר הגיוני חוץ משיווק ישראלי למאיוק?