Israel

2/14/2013 12:10:24 AM

92

לא להתקרב לבית של גולן !!!

אסור להתקרב לבית של גולן ! המקום מסוכן לישראלים. אנשים נוכלים , רמאים, שקרנים, גנבים, מסוכנים, עבריינים. אווירה רעה בבית, אנשים ממורמרים , שקרנים, גנבים ורמאים. Ï גועל נפש של אנשים. ראו הוזהרתם !!! רמה נמוכה של אנשים של מקום, הכל שקרים, גונבים לכם את הכסף, מרמים אתכם. חפשו מקומות אחרים כגון דירות להשכרה או בנגמין - לה גיטו . בית כלא בתשלום - הכלא של גולן !!! זבל של בן אדם !!! בושה לישראל !!