Lior

2/9/2013 2:14:56 AM

90

הוסטל

לכל הישראלים שעשו צבא ואכיפת להם מהמדינה רק שתדעו בעלי ההוסטל בננה ביץ× בבראה דה לאגוה בפלורינפוליס הם חבורה של שמאלנים קיצוניים שהם נגד המדינה, מטיפים נגד ישראל שטוענים שכל הלוחמים עברו שטיפת מוח. הם גם מוכרים בכוונה דופקים את כל הישראלים ומוכרים כרטיסים למסיבות במחיר מובקע הרבה מעל המחיר הנקוב בקיצור אל תתקרבו למקום הזה,