Harel

11/25/2012 8:47:46 AM

156

ביטוח לטיול

איזה ביטוח אתם הכי ממליצים לעשות לטיול? של הראל? או של כללית (לחיילים משוחרים)?

hadar

11/25/2012 11:56:30 AM

שמעתי הרבה המלצות על הביטוח של הראל! זיו- הוסטלימה לימה פרו. "הבית שלך בלימה" hostelima@gmail.com