זוהר

1/21/2012 7:50:18 PM

103

תקציב לקרנבל בברזיל

כמה פחת  או יותר עולה המחייה בבריל כולל לינה בתופת הקרנבל וכשבועיים אחרי

למידע נוסף על: ברזיל