נתי

12/29/2011 6:18:46 PM

147

טס ב4.1

כמה שאלות.... קודם כל מי טס בתאריך הזה?? דבר שני........ חבר´ה איך לארוז???דברים חשובים בהתחלה??? מה עושים?? מה בדרך כלל אנשים שוכחים להביא?? אפשר לשים בתיק הגדול?אולר?מצית??דברים חדים??

tamir

12/29/2011 7:32:24 PM

באיזה השעה? אני טס ב6:20