maayan

12/28/2011 8:07:18 PM

164

שאלה :)

כמה קילו מותר להעביר בשדה תעופה?

איל

12/29/2011 3:17:15 AM

רק הוא וחברת התעופה יודעים את תנאי הכרטיס שלך. לכל חברה יש יש חוקים משלה ולכל כרטיס יש חוקים שונים.