Tsur

12/6/2011 6:49:35 PM

404

טיסות פנימיות ואוטובוסים

שמעתי על כל מיני כרטיסיות, ווזה וחבילות של נסיעות. למישהו יש מידע יותר מעמיק לגבי מה מאפשר כל אחד ואיפה אפשר להשיג?

tzahi

12/7/2011 4:13:26 AM

איתן, אתה יכול לשלוח גם לי?

תום

12/7/2011 1:11:17 PM

tomooshon1@walla.com תודה רבה.

נאור

12/7/2011 2:12:15 PM

naorshm@gmail.com

Tsur

12/7/2011 9:24:26 PM

תודה

עדן

12/7/2011 5:01:08 PM

eden420@walla.co.il תודה :)