benny

11/26/2011 10:06:55 PM

173

בית חבד בברילוצה

בית חבד בברילוצה בית חבØד בברילוצ×ה הוא יותר תחנת מידע מקצועי למטיילים מאשר מה שאנחנו חושבים כבית חבØד. הרב בועז ואשתו נמצאים שם כתחנת מידע לכל הטראקים באזור לרבות שבעת האגמים, המעבר לצ×ילה ופוקון. יש להם מידע כה רב על הטיולים באזור ועל הטראקים ועל החברות להשכרת רכב וההוסטלים היותר טובים והפחות טובים ועל הנסיעה בקארטרה לכיוון דרום, ובנוסף יש להם הרצאות בתוך בית חבØד על המסלולים השונים ועל ייעוץ בנושא מסלולים מבחור ארגנטינאי שגר בעיר ומדבר עברית בשם גבי, אשר מגיע לשם בתיאום ומסייע ומייעץ עם המפות ונותן מידע רב לכל מטייל והכל במקצועיות, בחינם ובחיוך. ואיך אפשר בלי האוכל הטעים של יום שישי בערב- בקיצור, מדהים ושווה ביקור.

נאור

11/27/2011 11:43:14 AM

תודה על המידע