Noam

2/22/2011 7:19:44 AM

99

למכירה ציוד טיולים כמעט חדש

אנחנו כרגע נמצאים בבואנוס איירס למי שמועניין לקנות ציוד שנעשה בו שימוש בשני טראקים בלבד הציוד במצב מעולה אוהל, גזייה, כלי אוכל, מיכלי גז חדשים