shimi

10/17/2010 8:42:14 PM

137

שאלה חשובה

אם אני בא עם ויזה בינלאומית וכל הכסף של שחסכתי שזה 40 אלף זה בשקלים ואני כל פעם מושך שם יקחו לי פעמיים עמלה מה לעשות להמיר את הכסף פה לדולרים לפזוס או מה??????????-114-

מ

10/19/2010 11:58:22 PM

תעביר לדולרים