gilat

8/12/2010 7:29:43 PM

99

למכירה כדורי מלריה

לכל המעוניינ, למכירה 24 כדורי מלריה של חברת לריאם ב- 200 ש"ח, זהו כדור שצריך לקחת פעם בשבוע. לידיעתכם נמצאו בתקופה האחרונה 2 מקרי מלריה (ואולי יותר) ברורה נאבקה (בוליביה). לכל המעוניין יש ליצור עימי קשר במייל. גילת