מאיה

8/12/2010 5:31:53 PM

116

ברזיל

יש מישהו שנמצא עכשיו באיטה קארה או במורו שיכול הגדלנו איך מזג האוויר שם? תודה!