idan

7/21/2010 9:19:12 PM

127

דחווופ- המפלים באיגוואסו

אני רוצה לעשות את שני צידי האיגוואסו -הארגינטנאי והברזילאי! האם אני צריך להחליפ את הפסו בריאל מתי שאנחנו עוברים? האם ניתן לעשות את שני הצדדים באותו היום? המלצות יתקבלו בשמחההה

morag

7/21/2010 11:57:24 PM

שלום רב! עד כמה שאני יודע וגם מניסיון אך לפני למעלה משנה,לא צריך להחליף את המטבע. בהקשר לשני הצדדים באותו היום,אם אתה לא רוצה לראות יותר מדי בכול מקום ואתה יודע לרוץ מאוד מהר אז כן אבל לדעתי אם אתה רוצה או יכול להיות רק יום במפלים פשוט תבחר את אחד הצדדים ותתמקד בו יובל "רד בואנוס אייס" סוכנות נסיעות וטיולים בארגנטינה ודרום אמריקה